Når du sender din jobbsøknad og CV til arbeidsgiveren ønsker du å bli lagt merke til. Utdanning er et minimumskrav, så din måte å formidle din ekspertise på kan være avgjørende for din suksess.

Det er her klinten skilles fra hveten. Noen mennesker gjør seg flid og anstrenger seg for å tilpasse sin søknad og CV til akkurat den jobben de søker. Andre slenger sammen noe uten tanke for hvem mottakeren er. Gjør ikke den tabben, i alle fall ikke om det er en jobb du virkelig vil ha. Du er unik, du har en helt egen historie og har gjort din egen reise fram til idag. La det vises, sørg for at de dokumenter du sender avgårde er den beste refleksjonen av dine mål, styrker og prestasjoner. I din CV (Curriculum Vitae) skal du presentere din bakgrunn, utdannelse, erfaring og kompetanse. Dette kan gjøres på mange måter og mange sender samme CV’n til alle arbeidsgivere. En oppramsing i kronologisk rekkefølge som er ufattelig kjedelig. Mange arbeidsgivere og rekrutterere er ærlige når de forteller at de slett ikke leser CV’er i detalj. De tar som en selvfølge at du har de kvalifikasjoner som kreves for jobben du søker.

 

Sørg for at både CV og jobbsøknad identifiserer ditt unike jeg!                                                       

Ta på alvor at dette er det førsteinntrykk arbeidsgiveren (evt. rekruttereren) får av deg. Du har bare en mulighet til å gjøre et godt førsteinntrykk. Sørg for at det er den beste refleksjonen av dine mål, styrker og prestasjoner som forteller din historie, samler informasjon om din kompetanse for jobben og er fokusert mot den virksomheten du søker til. Engasjement og innstilling er avgjørende for om du kommer videre til intervju. Tenk på de ordene du velger, måten de settes sammen på og måten de fanger mottakerens oppmerksomhet avspeiler også ditt engasjement.

 

Det er mange ulike varianter og tradisjoner for hvordan en CV eller et resumé skal være.

Et resumé (CV) er det dokumentet vi skriver når vi ønsker å presentere vår bakgrunn og kompetanse. Et resumé kan brukes i mange sammenhenger, men det er som oftest brukt i forbindelse med jobbsøking, eller for å sikkerstille en rekruttering. Du har et valg, ditt CV/resumé kan bli en oppramsing av utdannelse og jobberfaring, men det kan også identifisere ditt unike jeg. Et gjennomtenkt resumé, fokusert mot den jobben du søker i dag, skal fortelle din historie og skal samtidig vektlegge essensen av din kompetansen for jobben.

 

Ditt resumé representerer det førsteinntrykk arbeidsgiveren får av deg. Sørg for at det er den beste refleksjon av dine mål, styrker og prestasjoner.  I tillegg til å føre opp arbeidserfaring skal du si noe om hva slags ferdigheter du har tilegnet deg gjennom arbeidet du har utført. Dette kan føres opp som «Acquired skills» under de ulike stillingene. I England er det ikke vanlig med skryt, dette er spesielt viktig når du beskriver språkkunnskapene dine. I USA er det mer vanlig å fremheve positive egenskaper, både språklig og det du har oppnådd i tidligere jobber. I tillegg bør aktiviteter og interesser nevnes i en sammenheng, ikke bare en kort oppramsing.

 

Jobbsøknad

Tilpass jobbsøknaden til den du henvender deg til. Jo mer du vet om stillingen og firmaet, desto lettere er det å skrive en god søknad. Din jobbsøknad skal utfylle din CV (som forteller om dine faglige kvalifikasjoner). Dette er inngangsbilletten til et eventuelt intervju og det er derfor viktig at den er ryddig og strukturert slik at den blir lett lesbar. Med struktur og en klar oversikt blir du oppfattet som en ordentlig og profesjonell person og leseren vil være positivt innstilt. For å komme til intervju bør du si noe om hva du kan bidra med i denne jobben og hvorfor du søker stillingen.

 

Privacy Policy