Human Resource Management (HRM) er funksjonen i en organisasjon som fokuserer på rekruttering, styring og veiledning for de som jobber i en organisasjon. Som du kan forestille deg, er alle prosessene og programmene som berøres av mennesker en del av HR-riket. HR-avdelingens medlemmer hjelper bedriften og dens ansatte med kunnskap, nødvendige verktøy, opplæring, administrative tjenester, coaching,  juridisk- og ledelsesrådgivning og talenthåndtering.

 

Inspirasjon og utvikling

Mange HR-avdelinger er ansvarlige for organisasjonsutvikling som også omhandler organisasjonens kultur. De er ansvarlige for tilsynsansvar og for å sikre at deres organisasjon alltid har riktig fokus på å bygge et godt arbeidsmiljø og inspirerende forhold hvor de ansatte kan vokse og utvikle seg. Ytterligere aktiviteter som utføres av HR-gruppen kan inkludere undersøkelser blant ansatt og kunder. De er hyppige mentorer og medlemmer av medarbeidereteam som adresserer filantropisk giv, ansattes engasjement og hendelser som involverer medarbeidernes familier.

 

Human Resource Management og mellomledere

HR-funksjoner utføres også av mellomledere som er direkte ansvarlige for engasjement, bidrag og produktivitet for de medarbeidere de har ansvar for. I et fullt integrert talenthåndteringssystem spiller ledere en viktig rolle og det er avgjørende at de tar eierskap og føler et betydelig ansvar for rekrutteringsprosessen. De er også ansvarlige for den løpende utviklingen og opprettholdelsen av andre ledere og mellomledere. Mange tenker ikke over det, men også ledere trenger støtte, inspirasjon og muligheten for personlig utvikling.

 

Outsourcing

I en organisasjon er det som oftest HR-avdelingens jobb å løpende vurdere hvilke oppgaver organisasjonen skal outsource til andre kompetente leverandører. I organisasjoner med en velfungerende HR-avdeling, vil det ofte være de oppgavene som tar tid og energi bort fra viktige HR-oppgaver som vil bli outsourcet. Outsourcing av slike oppgaver vil ofte tilføre organisasjonen høyest strategiske verdier. Oppgaver som ofte outsources innebærer lønnsfunksjoner, innkjøpsavtaler og eksterne konsulenter som hjelper en organisasjon med å lette trykket på HR-avdelingen. Det kan dreie seg om bakgrunnskontroll av nye ansatte, administrasjon, kurs og opplæring (f.eks kurs i seksuell trakassering), midlertidig bemanning, produksjon av håndbøker for ansatte og policyhåndbøker, med mer. Alle viktige oppgaver, men alle er krevende og kan således raskt ta fokus bort fra viktigere oppgaver, som samtaler med de ansatte.

 

Organisering og struktur

En av HR-avdelingens viktigste oppgave som organisasjonsfunksjon omhandler å gi lederskap og råd for å håndtere alle problemstillinger knyttet til de ansatte i en organisasjon. HR omhandler således både kompensasjon, ansettelse, ytelsesstyring, organisasjonsutvikling, sikkerhet, velvære, fordeler, ansattes motivasjon, kommunikasjon, administrasjon og opplæring.

HR er også en strategisk og omfattende tilnærming til styring av mennesker og arbeidsplassens kultur og miljø. En effektiv HR-avdeling gjør det mulig for ansatte å bidra effektivt og produktivt til den overordnede virksomhetsretningen og gjennomføringen av organisasjonens mål.

HR-avdelinger har de siste 10-15 årene beveget seg vekk fra den tradisjonelle personell-, administrasjons- og transaksjonsrollen. Som nevnt tidligere blir slike roller i økende grad outsourced. HR-funksjonen forventes nå å gi verdier til den strategiske utnyttelsen av ansatte og for å sikre at ulike programmer som kan bedre produktivitet og de ansattes hverdag implementeres på en rask og effektiv måte.

 

Nye forventninger til HR

Borte er de dagene da HR-ansatte mottok retning fra ledergruppen med hensyn til deres prioriteringer og behov. HR er nå ventet å sitte i styret og anbefale prosesser, tilnærminger og forretningsløsninger som forbedrer organisasjonens evne til å bidra effektivt i et evig konkurrerende marked. Den nye rollen som HR forventes å løse innebærer en strategisk retning og HR-beregninger og målinger for å demonstrere verdien av alle organisasjonens ansatte. Dette gjelder både ansatte, leder og HR-avdelingen selv.

 

Ansatte som jobber ved HR-avdelingen må kunne demonstrere verdien ved å holde arbeidsgiveren og organisasjonen trygg. De må sikre en evig balansehandling for å betjene alle organisasjonens interessenter, inkludert kunder, ledere, eiere, ansatte og aksjeeiere.

 

Privacy Policy